Prague Guitar Forum 2020

11. – 12. září 2020 / September 11-12 2020

Projekt Prague Guitar Forum tvoří dvoudenní mezinárodní konference v oboru klasická kytara. Tématem letošního ročníku je klasická kytara v komorní hudbě s důrazem na podporu skladatelské činnosti v tomto oboru. Na konferenci zazní pět příspěvků odbornic a odborníků z Německa, Česka a Polska, s více než polovičním podílem žen. Mezi pozvanými hosty promluví Štěpán Rak (CZ), Katja Wolf (DE), Annie Černá (CZ), Juli Malischke (DE) a další. V rámci doprovodného programu vystoupí dva komorní soubory s kytarou: Německé Baumbach-Duo a polský Erlendis Quartet. Vedle jejich tradičního repertoáru zazní dvě skladby ve světové premiéře. František Lukáš a Eric Domenech zkomponovali tomuto německému kytarovo-flétnovému duu a kytarovému kvartetu hudbu na míru .

The Prague Guitar Forum consists of a two-day international conference in the field of classical guitar. This year’s topic is classical guitar in chamber music with an emphasis on supporting compositional activities in this field. The conference will feature five topics by experts from Germany, Czech Republic and Poland, with more than a half share of women. Among the invited guests will be Štěpán Rak (CZ), Katja Wolf (DE), Annie Černá (CZ), Juli Malischke (DE) and many others. As part of the accompanying program, two guitar chamber ensembles will perform: the Baumbach-Duo and the Erlendis Quartet. In addition to their traditional repertoire, two pieces will have their world premiere. František Lukáš and Eric Domenech composed music especially for the German guitar-flute duo and Polish guitar quartet.

Vstupenky jsou k zakoupení v síti GoOut. Buy your ticket below. PGF is english friendly!

https://goout.net/en/other-events/prague-guitar-forum-2020/wbjtf/+aofpq/?fbclid=IwAR0yGGdSsu6OpOiMAW0pLU-w167RTZO4p-tqOHt9Dw-gzHiAHOiA431dYsI

https://goout.net/cs/koncerty/prague-guitar-forum-koncert-erlendis-quartet+duo-baumbach/kbjtf/+vnfpq/?fbclid=IwAR2foFx4UveaY0NPWlno3U4jxBSi2cmSF1hO0UI8rqGiOGzs0NF_2tMlm7U