Guitaromanie

Zrodili jsme se v zasněžené Praze v lednu roku 2019, abychom šířili slávu klasické kytary.

Srdce Guitaromanie bije v Česku, Německu a v Polsku. Z těchto zemí totiž pocházejí zakladatelé neziskové organizace Guitaromanie, z. s. V Praze vzniklo přátelství, ze kterého vzešel nápad, podílet se aktivně na kulturním prostředí. Nikola Prokopcová, Claudia Roch a Piotr Bąk založili spolek Guitaromanie s cílem šířit povědomí o klasické kytaře v Čechách, ve Slezsku a na Moravě, a spojovat kytarovou komunitu. Facebooková stránka Guitaromanie je jen špičkou ledovce. Brzy zveřejníme plány činností spolku na rok 2019.