Prague Guitar Forum 2020

11. – 12. září 2020 / September 11-12 2020

Projekt Prague Guitar Forum tvoří dvoudenní mezinárodní konference v oboru klasická kytara. Tématem letošního ročníku je klasická kytara v komorní hudbě s důrazem na podporu skladatelské činnosti v tomto oboru. Na konferenci zazní pět příspěvků odbornic a odborníků z Německa, Česka a Polska, s více než polovičním podílem žen. Mezi pozvanými hosty promluví Štěpán Rak (CZ), Katja Wolf (DE), Annie Černá (CZ), Juli Malischke (DE) a další. V rámci doprovodného programu vystoupí dva komorní soubory s kytarou: Německé Baumbach-Duo a polský Erlendis Quartet. Vedle jejich tradičního repertoáru zazní dvě skladby ve světové premiéře. František Lukáš a Eric Domenech zkomponovali tomuto německému kytarovo-flétnovému duu a kytarovému kvartetu hudbu na míru .

The Prague Guitar Forum consists of a two-day international conference in the field of classical guitar. This year’s topic is classical guitar in chamber music with an emphasis on supporting compositional activities in this field. The conference will feature five topics by experts from Germany, Czech Republic and Poland, with more than a half share of women. Among the invited guests will be Štěpán Rak (CZ), Katja Wolf (DE), Annie Černá (CZ), Juli Malischke (DE) and many others. As part of the accompanying program, two guitar chamber ensembles will perform: the Baumbach-Duo and the Erlendis Quartet. In addition to their traditional repertoire, two pieces will have their world premiere. František Lukáš and Eric Domenech composed music especially for the German guitar-flute duo and Polish guitar quartet.

Vstupenky jsou k zakoupení v síti GoOut. Buy your ticket below. PGF is english friendly!

https://goout.net/en/other-events/prague-guitar-forum-2020/wbjtf/+aofpq/?fbclid=IwAR0yGGdSsu6OpOiMAW0pLU-w167RTZO4p-tqOHt9Dw-gzHiAHOiA431dYsI

https://goout.net/cs/koncerty/prague-guitar-forum-koncert-erlendis-quartet+duo-baumbach/kbjtf/+vnfpq/?fbclid=IwAR2foFx4UveaY0NPWlno3U4jxBSi2cmSF1hO0UI8rqGiOGzs0NF_2tMlm7U

Prague Guitar Forum je vyprodané

Dva týdny před konáním prvního ročníku Prague Guitar Forum jsme naplnili kapacity přednáškového sálu na pražské HAMU. A necelý týden před koncertem Pavla Steidla hlásíme, že všech 170 míst k sezení je zadáno.

Děkujeme za vaši přízeň a podporu, kterou nám vyjadřujete. Omlouváme se těm, na které místo nezbylo. Příští rok navýšíme kapacitu tak, aby se dostalo na všechny. Tak velký zájem jsme opravdu nečekali.

Z celého srdce děkujeme,

Vaše Guitaromanie

Prague Guitar Forum 2019

Projekt Prague Guitar Forum 2019 se skládá ze dvoudenního mezinárodního fóra v budově HAMU a večerního kytarového recitálu v Barokním refektáři dominikánského kláštera v centru Prahy. Tématem prvního ročníku PGF je kytarová pedagogika na všech stupních vzdělávání. Cílem je upozornit na tradici a významné postavení české kytarové školy ve světě.

Prague Guitar Forum by mělo přitáhnout pozornost pedagogů základních uměleckých škol, konzervatoří i akademií. Formu fóra jsme zvolili, protože počítáme s velkou aktivitou návštěvníků a chceme nechat velký prostor dotazům a diskuzi. Hlavními cíli neziskové organizace Guitaromanie, z. s. je šířit českou společností povědomí o klasické kytaře a spojovat komunitu pedagogů, profesionálních hráčů, studentů a amatérů v Čechách.

Vystupující:

pá 20. 9. – Stefan Schmidt (DE), Tomasz Zawierucha (DE/PL), Tatiana Stachak (PL), Piotr Zaleski (PL)

Pavel Steidl – koncertní recitál (pá 20. 9., 19:30, Barokní refektář Dominikánského kláštera sv. Jiljí, Praha 1)

so 21. 9. – Petr Saidl (CZ), Simona Krutská (CZ), Ozren Mutak (CZ)

Přednášející kytaristé a kytaristky pocházejí ze tří evropských zemí a všichni se věnují v různých poměrech aktivnímu vystupování a kytarové pedagogice. 20. září vystoupí zahraniční hosté. Z Německa přijede jeden z nejúspěšnějších pedagogů v Německu Stefan Schmidt, který vyučuje didaktiku a metodiku v Leopold Mozart Center na univerzitě v Augsburgu. Dalším hostem je kytarista a pedagog polského původu Tomasz Zawierucha, který působí jako pedagog na více evropských univerzitách a konzervatořích, například ve Výmaru. Tatiana Stachak získala v Čechách největší popularitu díky svým kytarovým školám, které jsou nesmírně oblíbené mezi pedagogy ZUŠ. Pozvání přijal také jeden z nejvýznamnějších kytarových pedagogů v Polsku Piotr Zaleski, který vychoval velice úspěšnou generaci kytarových virtuosů jako je Łukasz Kuropaczewski. Čechy bude druhý den konání fóra 21. září reprezentovat významný pedagog a kytarista Petr Saidl, doktorand HAMU a pedagog Ozren Mutak a psycholožka s kytarovým vzděláním Simona Krutská.

Sledujte náš Facebook

Kontaktujte nás

Nikola Prokopcová – předsedkyně spolku Guitaromanie

tel: +420 739 015 125

e-mail: Nikola.Prokopcova@guitaromanie.cz

Piotr Bak

Claudia Roch

Prague Guitar Forum – harmonogram akce

FORUM

Pátek 20. 9. (9:00 – 18:30), Divadlo Inspirace HAMU, Praha – Malá Strana

9:00       Stefan Schmidt (DE)

10:30     coffee break

10:45     Koncert mladých kytarových talentů – Rozárie Černá a Markéta Hejdová

11:00     Stefan Schmidt (DE)

12:30    lunch break

13:45     Tomasz Zawierucha (PL/DE)

15:15     Tatiana Stachak (PL)

16:45     coffee break

17:00     Piotr Zaleski (PL)

RECITÁL: PAVEL STEIDL

Pátek 20. 9. (19:30), Barokní refektář dominikánského kláštera, Praha – Staré Město

FORUM

Sobota 21. 9. (10:00 – 13:15), Divadlo Inspirace HAMU, Praha – Malá Strana

10:00     Petr Saidl (CZ)

11:00     coffee break

11:15     Simona Krutská (CZ)

12:15    Ozren Mutak (CZ)

Guitaromanie

Zrodili jsme se v zasněžené Praze v lednu roku 2019, abychom šířili slávu klasické kytary.

Srdce Guitaromanie bije v Česku, Německu a v Polsku. Z těchto zemí totiž pocházejí zakladatelé neziskové organizace Guitaromanie, z. s. V Praze vzniklo přátelství, ze kterého vzešel nápad, podílet se aktivně na kulturním prostředí. Nikola Prokopcová, Claudia Roch a Piotr Bąk založili spolek Guitaromanie s cílem šířit povědomí o klasické kytaře v Čechách, ve Slezsku a na Moravě, a spojovat kytarovou komunitu. Facebooková stránka Guitaromanie je jen špičkou ledovce. Brzy zveřejníme plány činností spolku na rok 2019.